Store tanker ! Hvad siger Bibelen egentlig!

Utugt og Bibelen

Mange kriste mennesker og religiøse samfund fordømmer seksualitet uden for ægteskabet - ikke mindst homoseksualitet - og forlanger at alle ugift skal leve i afholdenhed! Noget, som rigtigt mange mennesker store problemer over for deres tro. Men når Bibelen taler om utugt, taler den så om enhver form for seksuelt samvær uden for ægteskabet - eller kan sex mellem to mennesker, som vil hinanden det bedste, godkendes inden for Bibelens rammer? Her er mit studie af utugt i Bibelen - klik! Den umiddelbare konklusion på dette studie må blive, at utugt må betegne troløshed imod det menneske, som man har givet et troskabsløfte, dette gælder også vort troskabsløfte til Gud, eller måske sex, som ikke bunder i budet om at elske sin næste som sig selv. Derfor må seksualitet, som bryder et troskabsløfte eller som er grundet i ren selvisk vinding, være utugt. Omvendt ser det ikke ud til, at et seksuelt forhold mellem to mennesker, som holder af hinanden og som erkender sit ansvar for hverandre, er at regne for utugt – måske heller ikke løse seksuelle relationer med hensyntagen og ansvar. Se endvidere studiet om homoseksualitet - Klik! Og studiet om loven - klik! Vi er personligt ansvarlige ind for Gud: Romerne 14:12: »Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.« og Paulus siger endvidere i 1Korinther 10:23–24: »Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. v24 Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.« Vi er altså ansvarlige ind for Gud for vore afgørelser og vore gerninger. Hvis dette studie er korrekt, så må man sige, at Satan / Djævelen virkelig har lykkedes med at bringe ulykke og dårlig samvittighed ind i den kristne verden!
Counter