Store tanker ! Hvad siger Bibelen egentlig!

De Ti Bud - skal vi holde dem?

Dette studie er lavet i forbindelse med at Guds Verdensvide Kirke (Worldwide Church og God) forstod, at deres lære om at kristne skulle holde sabbatten og de ti bud var fejlagtige. Siger det Nye Testamente, at vi skal holde de ti bud? eller at vi skal holde sabbatten? For mig var det en chokerende øjenåbner efter at have holdt sabbatten (fredag aften til lørdag aften) i 10 år, fulgt de gamle madlove om urent og rent kød, holdt de årlige gammeltestamentelige helligdage osv. Min tiltro til "menneskers lære" blev slået i stykker og jeg forlod den kirke, som jeg i de ti år havde betragtet som Guds eneste sande kirke! Guds kirke er alle de mennesker, som lever i troen og tilliden til ham - ikke afgørende hvad kirken hedder, hvem der er overhovet eller hvilken lærer de gør til deres kæphest - troen er i den enkelte af os, og den gør os til en del af Guds kirke! Blot min ydmyge mening, som bestemt ikke skal optages sårende eller anstødeligt! Her er studiet om de ti bud: de-ti-bud.pdf God fornøjelse Lars
Counter