Store tanker ! Hvad siger Bibelen egentlig!

ANTIKRIST

Hvad har Nero - Mohammed - Kejser Frederik den II - Pave Johannes den XXII - Martin

Luther - Hitler - Stalin - Mussolini til fælles?

De er alle blevet kaldt Antikrist! Mange andre er gennem de sidste to tusinde år blevet kaldt Antikrist. Hvad eller hvem er egentlig den bibelske Antikrist? Ordet Antikrist findes kun i 1 og 2 Johannes brev. 1 Johannes 2:18, 22 1 Johannes 4:3 2 Johannes vers 7 Lad os begynde i 1 Johannes 2 v18 Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Det er her første gang vi hører Johannes bruge ordet Antikrist, men ordet var ikke nyt for de kristne, »som I har hørt«! Her er ikke kun tale om én antikrist; men mange antikrister! Der var mange antikrister på Johannes' tid — Johannes skrev i slutningen af det første århundrede! 1 Johannes 2 v19 Fra os er de [antikrister] udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Disse mange antikrister kom ud af menigheden, men de var i virkeligheden ikke en del af Kristi sande Legeme. I disse vers taler Johannes altså om folk som har båret Kristi navn; men som har forladt Kirken og blevet til antikrist. 1 Johannes 2 v20 Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. v21 Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden. v22 Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.  v23 Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen. Forskellen på en kristen og en antikrist er, at de kristne kender sandheden og forstår, at der ikke findes løgn i sandheden — en antikristen har ikke sandheden, han eller hun kommer med løgne i stedet for sandhed — derved fornægter han eller hun Gud! Ordet antikrist betyder imod Kristus eller modsat Kristus Ordet er altså ikke alene rettet mod én person; men kan betegne mange personer, man kan sige, at ordet nærmere betegner en holdning eller en indstilling. 1 Johannes 4 v1 Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. v2 Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; v3 men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. v4 I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. v5 De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. v6 Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. Her slår Johannes fast, at det drejer sig om ånden, eller med mere nutidige ord holdninger og indstillinger. Den store forskel er, at de taler med verdens forståelse; mens en kristen taler det, der hører Gud til. Mange falske profeter forkynder Kristus; men er i virkeligheden antikrister! Vi skal vurdere den lære, som bliver bragt til os, vi skal sikre os, at den er i overensstemmelse med sandheden. I vers 6 kalder Johannes det for vildfarelsens ånd. Forførte og vildfarne mennesker. De fleste af os er/var forførte og vildfarne, vi lå under for antikrists ånd, indtil Gud ledte os til omvendelse og forståelse for sandheden. 2 Johannes 1 v7 For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. Her siger Johannes klart, at en antikrist er en bedrager! En bedrager er altså en, der taler imod sandheden. Hvad betyder sætningen: »det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød.«? »Kommet i kød«  kan måske være lidt misvisende, andre oversættelser skriver: »som er kommet i kødet« eller »skulle komme i kødet«. Williams oversættelse (engelsk bibel) siger: »continues to come«  På dansk: »som fortsætter med at komme.« Kristus kom ikke kun én gang i kødet — han kommer også nu ved Ånden og bor i os. Jesus er kommet og lever nu i sit folk. Vi kan altså se, at antikrist er enhver ånd eller holdning, som er imod Gud og Kristus. Enhver ånd eller holdning, som ikke har sandheden. Antikrist kan altså være: En der er udgået fra Guds menighed og nu prædiker en anden lære — Johannes siger, at en sådan person ikke virkelig hørte til os — dvs. ikke havde fået den Hellige Ånd ved dåben, ikke var virkelig omvendt. Det kan være en person, som sætter sig op imod Guds folk og forsøger at forføre dem. Det er også denne verdens systemer, som udelukker Guds sandhed eller endog fornægter Guds sandhed. Vi finder antikrists ånd i enkelt-personer, institutioner, religioner, samfund og i regeringer — faktisk er der ikke meget i denne verden, som ikke underlægger sig denne antikristne ånd! NB! Når Bibelen taler om kirke, taler den ikke om en kirkebygning, men om menigheden – den samling af mennesker som bekender sig til Kristus og som har Guds Ånd (Helligånden) i sig. mvh Lars
Counter