Store tanker ! Hvad siger Bibelen egentlig!

Hvis Gud eksisterer, hvorfor er der der så megen ondskab i verden?

Måske kan følgende lille historie belyse det: Universitets-professoren udfordrede sine studerende med dette spørgsmål: "Skabte Gud al ting, der eksisterer?"  En studerende svarede modigt, "Ja, det gjorde han!"  "Gud skabte al ting?" spurgte professoren.  "Ja", svarede den studerende.  Professoren svarede: "Hvis Gud skabte al ting, så skabte Gud også ondskab, idet ondskab eksisterer, og i henhold til princippet om, at vores arbejde definerer, hvem vi er så er Gud ond".  Den studerende blev tavs overfor sådan et svar. Professoren var ganske stolt af sig selv og pralede overfor de studerende, at han endnu engang havde bevist, at den kristne tro var en myte.  En anden studerende rakte hånden op og sagde: "Professor, må jeg stille et spørgsmål?"  "Selvfølgelig", svarede professoren.  Den studerende rejste sig og spurgte: "Professor, eksisterer kulde?"  "Hvad er det for et spørgsmål? Selvfølgelig eksisterer det. Har du nogensinde frosset?" De studerende fniste af den unge mands spørgsmål.  Den unge mand svarede: "Faktisk så eksisterer kulde ikke. I henhold til fysikkens love er det, vi opfatter som kulde, i realiteten mangel på varme. Ethvert legeme eller objekt er muligt at studere, når det har eller overfører energi, og varme er det, der gør, at et legeme eller objekt har eller overfører energi. Det absolutte nulpunkt (-273,16 graders celsius) er total mangel på varme; al materie bliver inaktivt og ude af stand til at reagere ved denne temperatur. Kulde eksisterer ikke. Vi har opfundet dette ord, for at beskrive hvad vi føler, når vi ikke har varme."  Den studerende fortsatte: "Professor, eksisterer mørke?"  Professoren svarede: "Selvfølgelig gør det det."  Den studerende svarede: "Endnu engang tager professoren fejl. Mørke eksisterer heller ikke. Mørke er i realiteten mangel på lys. Vi kan studere lys, men ikke mørke. Faktisk kan vi bruge Newtons prisme til at bryde hvidt lys op i mange farver og studere de forskellige bølgelængder for hver farve. Vi kan ikke måle mørke. En enkelt lysstråle kan bryde ind i en verden af mørke og oplyse den. Hvordan kan vi vide, hvor mørkt et bestemt sted er? Vi kan måle mængden af lys, der er til stede. Er det ikke korrekt? Mørke er et udtryk, som mennesket bruger til at beskrive, hvad der sker, når intet lys er til stede."  Til sidst spurgte den unge mand professoren: "Eksisterer ondskab?"  Nu noget usikker svarede professoren: "Selvfølgelig, det har jeg jo allerede sagt. Vi ser det hver dag. Der er dagligt eksempler på menneskets inhumanitet. Det kommer til udtryk i kriminalitet og vold overalt i verden. Disse manifestationer er ikke andet end ondskab."  Til dette svarede den studerende: "Ondskab eksisterer ikke eller det eksisterer i det mindste ikke i sig selv. Ondskab er simpelthen fravær af Gud. Det er ligesom mørke og kulde, et ord, som mennesket har skabt til at beskrive manglen på Gud. Gud skabte ikke ondskab. Ondskab er ikke som tro og kærlighed, der eksisterer ligesom lys og varme. Ondskab er resultatet af, hvad der sker, når mennesket ikke har Guds kærlighe til stede i sit hjerte. Det er som den kulde, der kommer, når der ikke er varme, og som det mørke, der kommer, når der ikke er lys."  Professoren satte sig.  Den unge mands navn antages at være — Albert Einstein
Counter