Store tanker ! Hvad siger Bibelen egentlig!

Bibelen og Homoseksualitet

Der i dag nogen strid om, hvorvidt et homoseksuelt forhold kan accepteres i den kristne tro. Nogen går så langt som til at vie to af samme køn. Men hvad siger Bibelen? Skelner den mellem løse seksuelle forhold og faste monogame forhold? Skelner den imellem måden at udtrykke sin kærlighed og sine følelser på mellem to af samme køn og to af hver sit køn? Hører sex udelukkende til inden for ægteskabet, eller er den et udtryk for kærlige intime følelser hos to, der elsker hinanden? Hvor går grænsen? Jeg har været tvunget til at gå dybt i Bibelens tekst for at finde svaret - hvis det findes! Jeg var åben homoseksuel i mange år, lod mig døbe ind i en kirke, som absolut ikke godkendte at man levede som homoseksuel! Brugt 10 år på at forsøge at ændre seksualitet! Dette studie var med til at jeg brød med den pågældende kirke og igen "sprang ud af skabet" og i dag lever i registreret parforhold med Erling på 14. år! Jeg har det godt med mine følelser, seksualitet og min tro på Gud. Hele studiet finder du her: homoseksuel-bibel.pdf Konklusionen på studiet: Konklusionen på dette studie må være, at den enkelte må finde svaret for, hvad der hører under Guds kærlighedslov: Du skal elske din næste som dig selv! Et svar kan være rigtigt for et menneske og et andet svar for et andet menneske. Vi skal gøre alt i tro. Det er vanskeligt under den nye pagt at finde et klart forbud imod, at to mennesker, der holder af hinanden, udtrykker deres kærlighed seksuelt. Kan man gøre det i tro og kærlighed er det godt! Jeg kan i øvrigt anbefale at se nærmere på Kjeld Renato Lings side: renatolings.com/dansk.html Lars
Counter