Norge 2015

Startside Startside

9. august, søndag

Tørvejr men ingen sol, så vi har blot været på en lille Rangertur og ellers slappet af.
Vi er blevet interviewet af Torben Brandt fra DCU
Husk Klik påbillederne!!
Counter